ใช้กาวร้อนลอกหน้าอาจได้แผลจนหมดสวย

แหล่งที่มา: 
แนวหน้า