'ธาลัสซีเมีย' คุณรู้จักโรคนี้ดีหรือยัง?

แหล่งที่มา: 
สยามรัฐ