ฮอร์โมนเพศชายในมุมมองที่แตกต่าง

โดยชาวรามาธิบดี: 
นพ.เปรมสันติ สังฆ์คุ้ม
แหล่งที่มา: 
ประชาชาติธุรกิจ