อาการตาพร่ามัว รักษาได้

โดยชาวรามาธิบดี: 
รศ. นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์
แหล่งที่มา: 
เดลินิวส์