You are here

 
ไวรัสซิก้า (Zika Virus)

การเฝ้าระวังแพร่ระบาดโรคซิกก้าและการเตรี­ยมความพร้อมเพื่อป้องกัน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซิก้า โดย สัมภาษ...

 
Healthy By Rama ตอน โทษของการนอนน้อย

การนอนน้อย นอกจากจะทำให้เกิดอาการง่วงนอนและร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย เพราะพักผ่อนไม่เพียงพอแล้ว ยังมีผลเสียตามมา...

 
Healthy By Rama ตอน ผมหงอกก่อนวัย

ผมหงอกก่อนวัย คือ เส้นผมที่มีสีขาว เกิดจากเม็ดสีเมลานินทำงานลดลงหรือหยุดทำงาน ซึ่งมีสาเหตุจากกรรมพันธุ์ ความเครี...

 
Healthy By Rama ตอน หลักการใช้ยา

หลักการใช้ยาที่ถูกต้อง 1. อ่านฉลากให้เข้าใจทุกครั้งก่อนใช้ยา 2. ใช้ยาให้ตรงกับโรค 3. ใช้ยาให้ถูกขนาด 4. ใช้ยาให้...

 
@Rama ฉบับที่ 23 เดือนมกราคม 2559

“ยุงลาย..ภัยร้ายไข้เลือดออก”

 
Healthy By Rama ตอน โรคนอนเกิน

โรคนอนเกิน หรือ การหลับเกินพอดี เป็นโรคที่เกิดในคนขี้เซา ยิ่งนอนเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่เพียงพอ โรคนี้มักมีอาการเฉื่อ...

 
สวัสดีฉันชื่อไต...ดูแลฉันหน่อยได้ไหมเธอ

"ไต" คืออวัยวะสำคัญอีกส่วนหนึ่งในร่างกายมนุษย์

 
ความรู้เรื่องไข้เลือดออก

เชื้อไวรัสเดงกี่มี 4 สายพันธุ์เท่านั้น ยังไม่มีสายพันธุ์ใหม่ เราอาจติดเชื้อสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งก็ได้ ขึ้นอย...

 
เกร็ดความรู้เรื่อง ยาต้านจุลชีพ (แบคทีเรีย เชื้อรา และ ไวรัส)

และเข้าใจเรื่อง ยาแก้อักเสบ ยาฆ่าเชื้อ จากนิตยสาร @Rama โดย รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ...

 
จุลสารอาชีวอนามัย ฉบับที่ 22 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

โรคนิ้วล็อก/ข้อนิ้วติดงอ (Trigger Finger Syndrome)

 
ปวดท้องน้อย เรื่องอันตรายทั้งชายและหญิง

เมื่อพูดถึงอาการปวดไม่ว่าจะปวดที่อวัยวะใด ก็ไม่มีใครอยากประสบพบเจอแน่นอน “อาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง”...

Pages