You are here

 
Healthy By Rama ตอน โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

สาเหตุจากการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอ หรือมีการเสียเลือดทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง

 
รู้จักโรค MERS CoV

อาการของโรค การแพร่กระจายของเชื้อ การป้องกันโรค กลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ

 
บาดทะยักภัยใกล้ตัวพบมากในผู้สูงอายุ

หลายคนที่มักเกิดบาดแผลบริเวณแขน ขา หรือลำตัว มักเกิดอาการกังวลถึงเรื่องโรคบาดทะยักที่อาจเกิดขึ้นบริเวณแผล

 
Healthy By Rama ตอน สารอาหารช่วยคลายเครียด

เมื่อมีความเครียดสะสมเป็นเวลานาน ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะอ่อนแอ และเจ็บป่วยง่าย ร่างกายจึงต้องการสารอาหารเพื่...

 
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรง จากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (mers-cov)

หากท่านมีอาการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลทันที

 
Healthy By Rama ตอน นวดตา... รักษาโรคตาได้จริงหรือ?

เมื่อมีปัญหาทางสายตา หรือสงสัยว่าเป็นโรคตา ควรมาพบจักษุแพทย์ ผู้ชำนาญการรักษาหรือโรคทางดวงตาเท่านั้น

 
เค็มถึงตาย!!!
ความเค็มทำให้เป็นโรค
 
@Rama ฉบับที่ 20 เดือนพฤษภาคม 2558

“ดูแลสุขภาพ (หัว) ใจ”

 
Healthy By Rama ตอน โรคเลือดออกในสมอง

เป็นโรคอันตราย มักเกิดขึ้นเฉียบพลัน และเกิดจากการฉีดขาดของเส้นเลือดแดงในสมอง ส่วนใหญ่เกิดจากการฉีกขาดของหลอดเลือ...

 
ฟันผุเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

อาการปวดฟันจากฟันผุ หากปล่อยให้ลุกลามจะมีอาการปวดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เชื้อโรค จะแพร่กระจายตามกระแสเลือดไปตามอวั...

 
ทราบหรือไม่ว่าหูหนวกรักษาได้

เราจะทราบได้อย่างไรว่าจะรักษาหูได้อย่างไร 

Pages