ข่าวไม่จริง เครื่องรักษามะเร็งได้ทุกตำแหน่งทุกระยะ