รู้ทันอากาศร้อน เตรียมรับมือโรคลมแดดหรือฮีทสโตรก (Heat Stroke)