ไม่อยากล็อกดาวน์ ต้องเปิดใจ ให้ข้อมูล ร่วมมือป้องกัน