เรื่อง กำหนดสอบสัมภาษณ์ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

กำหนดสอบสัมภาษณ์พร้อมกันทุกสถาบัน: วันจันทร์ที่ ๒ ธันาวาคม ๒๕๖๒

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและฟื้นฟูระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน (3rd Educat...
 
International Practical Course in Otology and Temporal Bone Surgery

4-6 กันยายน 2562 ห้องประชุม 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณ...