เรียนเชิญร่วมงานทำบุญภาควิชาโสต ศอ นาสิก และร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ “ผู้ช่วยศาตราจารย์ นายแพทย์ชัย...