แจ้งลดการให้บริการผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก

ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2558

 

ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง ประชุมท่่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์