โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและฟื้นฟูระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน (2nd Educational Symposium in Balance Diagnostic tests and Rehabilitation)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและฟื้นฟูระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน (2n...

 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการฝึกอบรม 2561

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ แพทย์ / นักตรวจแก้ไขการได้ยิน /...

 
โครงการสอนแสดงการผ่าตัดไทรอยด์ ด้วยวิธีส่องกล้องผ่านทางช่องปาก (Transoral Endoscopic Thyroidectomy)

โครงการสอนแสดงการผ่าตัดไทรอยด์ ด้วยวิธีส่องกล้องผ่านทางช่องปาก (Transoral Endoscopic Thyroidectomy)

 

รางวัลผู้ได้รับคำชมเชยจากผู้ป่วยในดีเด่นประจำปี 2559

 
ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 2nd ENT Coblation Live Surgical Workshop
 
 
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  Mastering Skills in Cochlear Implant

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Mastering Skills in Cochlear Implant

วันที่ 25 -26 กร...

 

ประชุมวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

Inter University Conference

วันศุกร์ 30 ตุลาคม 2558

ห้อง...