รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการฝึกอบรม 2561

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ แพทย์ / นักตรวจแก้ไขการได้ยิน /...

 
โครงการสอนแสดงการผ่าตัดไทรอยด์ ด้วยวิธีส่องกล้องผ่านทางช่องปาก (Transoral Endoscopic Thyroidectomy)

โครงการสอนแสดงการผ่าตัดไทรอยด์ ด้วยวิธีส่องกล้องผ่านทางช่องปาก (Transoral Endoscopic Thyroidectomy)

 

รางวัลผู้ได้รับคำชมเชยจากผู้ป่วยในดีเด่นประจำปี 2559

 
ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 2nd ENT Coblation Live Surgical Workshop
 
 
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  Mastering Skills in Cochlear Implant

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Mastering Skills in Cochlear Implant

วันที่ 25 -26 กร...

 

ประชุมวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

Inter University Conference

วันศุกร์ 30 ตุลาคม 2558

ห้อง...

 
แจ้งลดการให้บริการผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก

ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2558

 

ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง ประชุมท่่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250