ประกาศรายชื่อแพทย์ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2566 รอบที่1