ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ปีการฝึกอบรม 2565

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ปีการฝึกอบรม 2565 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2565 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link: http://med.mahidol.ac.th/ent/th/application_fellow_rhino2560