คุณกานต์นิภา เกษมสมพร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณกานต์นิภา เกษมสมพร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณกานต์นิภา เกษมสมพร มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ บ้านของผู้บริจาค