การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างก่อสร้างโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์