ประชุมเสนอผลการดำเนินการและการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล ปี พ.ศ.2559 และเสนอแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2560 ของฝ่ายการพยาบาล

ประชุมเสนอผลการดำเนินการและการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล ปี พ.ศ.2559 และเสนอแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2560 ของฝ่ายการพยาบาล
ประชุมเสนอผลการดำเนินการและการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล ปี พ.ศ.2559 และเสนอแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2560 ของฝ่ายการพยาบาล ประชุมเสนอผลการดำเนินการและการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล ปี พ.ศ.2559 และเสนอแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2560 ของฝ่ายการพยาบาล ประชุมเสนอผลการดำเนินการและการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล ปี พ.ศ.2559 และเสนอแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2560 ของฝ่ายการพยาบาล
 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมเสนอผลการดำเนินการและการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลปี พ.ศ.2559 และเสนอแผนการดำเนินงานปี พ.ศ.2560 ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมี คุณเพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์