กิจกรรม “เพาะกล้าค้นหาชีวิต” ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี

กิจกรรม เพาะกล้าค้นหาชีวิต ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี
กิจกรรม เพาะกล้าค้นหาชีวิต ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีกิจกรรม เพาะกล้าค้นหาชีวิต ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี
กิจกรรม เพาะกล้าค้นหาชีวิต ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีกิจกรรม เพาะกล้าค้นหาชีวิต ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี
 
     งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “เพาะกล้าค้นหาชีวิต” เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรรามาธิบดีได้เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมเดินเที่ยวชมฟาร์ม เก็บผักและผลไม้ แนะนำการปรุงดิน สอนวิธีทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร  เรียนรู้การเพาะต้นทานตะวัน ปลูกต้นมะละกอ พร้อมเปิดโอกาสให้สอบถามข้อสงสัย และพูดคุยหลังกิจกรรม     
      เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี คลอง 13 จังหวัดปทุมธานี