หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดหนองบัวลําภู

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดหนองบัวลําภู
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดหนองบัวลําภูหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดหนองบัวลําภู
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดหนองบัวลําภูหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดหนองบัวลําภูหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดหนองบัวลําภู
 

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งนี้ทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร อำเภอโนนสัง และโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2559