โรงพยาบาลสมุทรปราการเข้าศึกษาดูงาน

โรงพยาบาลสมุทรปราการเข้าศึกษาดูงาน
โรงพยาบาลสมุทรปราการเข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลสมุทรปราการเข้าศึกษาดูงาน
โรงพยาบาลสมุทรปราการเข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลสมุทรปราการเข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลสมุทรปราการเข้าศึกษาดูงาน
 

คุณวาธินี คัชมาตย์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับโรงพยาบาลสมุทรปราการ นำโดย นพ.นิสิต ศรีสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล