คณะกรรมการอำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

คณะกรรมการอำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
คณะกรรมการอำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่คณะกรรมการอำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่คณะกรรมการอำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
 
ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าอวยพร นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ จังหวัดสมุทรปราการ