งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชางานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชางานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
 

ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะฯ และบุคลากรรามาธิบดีเข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป นอกจากนี้ยังได้ร่วมรับฟังบรรยายธรรมเทศนา โดย พระเทพปัญญากวี วัดมงกุฏกษัตริยาราม  

 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล