กีฬาบุคลากร สกอ. “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 35”

กีฬาบุคลากร สกอ. “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 35”
กีฬาบุคลากร สกอ. “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 35”กีฬาบุคลากร สกอ. “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 35”
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 35” โดยมีนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยลัยมหิดล ทุกประเภทร่วมการแข่งขัน สรุปเหรียญรางวัล มหาวิทยาลัยมหิดลได้อันดับที่ 1 เหรียญทอง 60 เหรียญ เหรียญเงิน 53 เหรียญ และเหรียญทองแดง 50 เหรียญ ในการนี้ รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันของนักกีฬาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬา และในโอกาสนี้ทีมผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อ.นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดเลี้ยงนักกีฬาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจระหว่างการแข่งขัน     

เมื่อวันที่ 4-11 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี