ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการประจำปี และพบปะสังสรรค์ปีใหม่ 2559

ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการประจำปี และพบปะสังสรรค์ปีใหม่ 2559 วันที่ 12 มกราคม 2559 ณ บริเวณหน้าศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ

ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการประจำปี และพบปะสังสรรค์ปีใหม่ 2559