การประชุมและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์