คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี วางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันมหิดล