บรรยาย “ความรู้ใหม่สำหรับโรคสะเก็ดเงิน”

บรรยาย ความรู้ใหม่สำหรับโรคสะเก็ดเงิน
บรรยาย ความรู้ใหม่สำหรับโรคสะเก็ดเงินบรรยาย ความรู้ใหม่สำหรับโรคสะเก็ดเงิน
บรรยาย ความรู้ใหม่สำหรับโรคสะเก็ดเงินบรรยาย ความรู้ใหม่สำหรับโรคสะเก็ดเงิน
 
     หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง ความรู้ใหม่สำหรับโรคสะเก็ดเงิน ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงิน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่ตอบคำถามให้ความรู้แก่ผู้สนใจ
      เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2559  ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์