กิจกรรม “ธ สถิต ในใจชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังแห่งแผ่นดิน”

กิจกรรม ธ สถิต ในใจชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังแห่งแผ่นดิน
กิจกรรม ธ สถิต ในใจชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังแห่งแผ่นดินกิจกรรม ธ สถิต ในใจชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังแห่งแผ่นดิน
กิจกรรม ธ สถิต ในใจชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังแห่งแผ่นดินกิจกรรม ธ สถิต ในใจชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังแห่งแผ่นดิน
กิจกรรม ธ สถิต ในใจชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังแห่งแผ่นดินกิจกรรม ธ สถิต ในใจชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังแห่งแผ่นดินกิจกรรม ธ สถิต ในใจชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังแห่งแผ่นดิน
 
     ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปรอบมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงพลังแห่งความสามัคคี ในกิจกรรม “ธ สถิต ในใจชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังแห่งแผ่นดิน” น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในงานมีการบรรเลงเพลงชาติ เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงถวายพระเกียรติ เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงเทิดพระนามมหิดล โดยวงออร์เคสตร้า จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ร่วมยืนสงบนิ่ง 89 วินาทีเพื่อแสดงความอาลัย พร้อมจุดเทียนสีขาวเป็นภาพ ภปร. และตรามหาวิทยาลัยมหิดล 
      เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา