กิจกรรมเนื่องในวันไตโลก ในหัวข้อ โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่ยังเล็กป้องกันได้