ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายนทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายนทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน
 

 สำนักงานสวัสดิการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมี    ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน ภายในงานมีพิธีตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ซึ่งมีบุคลากรรามาธิบดีเข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก  

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม