การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพ

การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพ
 
 

การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท ทีที เมดิคอล แอนด์ เวลแฟร์ แมเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานคณบดี ชั้น M2 อาคารเรียนรวม