ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการบรรยาย WEBINARS เดือนกรกฎาคม 2567