อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ในไทยมีมูลค่า 1 ล้านล้านบาท อัตราการเจริญเติบโต 5.3% ต่อปี

แหล่งที่มา: 
กรุงเทพธุรกิจ