ทำความรู้จัก 'เฮอร์แปงไจ'

โดยชาวรามาธิบดี: 
ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ
แหล่งที่มา: 
ประชาชาติธุรกิจ