สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงฟังปาฐกถากัลยาณกิติ์กิติยากร ครั้งที่ 33

แหล่งที่มา: 
แนวหน้า