(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Strategic Objective
"แนวโน้มและทิศทางแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ" โดย รศ. นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา... (Date: 24/12/2020)
 
ฟังดนตรี String Chamber Music
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาจักษุวิทยา และภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ขอเชิญร่วมฟังดนตรี St... (Date: 08/01/2020)
 
Special lecture by Prof. Jeong Tae Kim
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล จัดบรรยายพิเศษ โดย Prof. Jeong Tae Kim จากประเทศเกาหลีใต้ ในวันพฤหั... (Date: 09/01/2020)
 
การพัฒนาคุณภาพการทำงานด้วยกิจกรรม 5ส
ทีมธุรการภาควิชาศัลยศาสตร์จัดอบรม กิจกรรม 5ส วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเปรม บุรี อาคาร 1 ชั้น 5... (Date: 09/01/2020)
 
พิธีทำบุญตักบาตร ๒๕๖๒
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๕๒ รูป ในวันพฤห... (Date: 26/12/2019)
 
CARE Lab 2019 (รอบที่ 2)
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม CARE Lab 2019 (รอบที่ 2) วันที่ 26 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาค... (Date: 26/10/2019 to 31/10/2019)
 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดงาน "ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ ๑๖" ในหัวข้อ "ทิศทางอุดมศึกษาในประเทศไทย หล... (Date: 14/11/2019)
 
Interhospital Vascular Conference
สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศ... (Date: 26/11/2019)
 
Advanced Healthcare Accreditation Survey
การเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (AHA) วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00-16:30 น. ณ จุดปฎิบัติ... (Date: 03/12/2019)
 
Interhospital Urology Conference
โดย สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ ห... (Date: 22/11/2019)
 
การซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต
สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัด "การซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตบ... (Date: 18/11/2019)
 
8th Rama OPCAB Meeting
on Beating Heart Model Basics, Innovation, and Advancement CABG  (Date: )