(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
การซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต
สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัด "การซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตบ... (Date: 18/11/2019)
 
8th Rama OPCAB Meeting
on Beating Heart Model Basics, Innovation, and Advancement CABG  (Date: )
 
he 1st Nagoya-Ramathibodi-Siriraj Endoscopic Workshop
สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม ภาควิชาศัลยศาสตร์ (Date: )
 
การเยี่ยมชมห้องผ่าตัดศัลยกรรม
การเยี่ยมชมห้องผ่าตัดศัลยกรรม ของคณะนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 2 ณ ห้องผ่าตัดศัลยกรรม อาคาร 1 ชั้น 3 ในวันที่... (Date: )
 
Mock Survey (Advanced HA)
ขอต้อนรับ การเยี่ยม Mock Survey (Advanced HA) โดยทีมผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ห... (Date: )
 
12th Medication Error knowledge management
โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 12 รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 12:00-15:30 น. ณ... (Date: )
 
Special Techniques in Breast & Endocrine Surgery 2019
โดย สาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ในวันที่ 24-25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและ... (Date: )
 
Workshop and conference on Sutureless Valve
Monday 16th September, 2019 ห้อง 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร กับ ห้องผ่าตัด 5 ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ (Date: 16/09/2019)
 
Integrated Conference
ประจำวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 หัวช้อ Surgical Site Infection (SSI) และ การล้างมือก่อนผ่าตัดด้วย Alcohol-based hand... (Date: 11/09/2019)
 
Live & Learn  Minimally Invasive Valve Surgery
โดยสาขาศัลยศาสตร์หัวใจ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ในวันที่ 5-6 กันยายน 2562 เวลา 09:00-15:30 น. ณ ห้องกัลยาณกิติ์ กิติย... (Date: 05/09/2019 to 06/09/2019)
 
WFME
ตามเกณฑ์ WFME โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ  ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 12:30-16:30 น.... (Date: 04/09/2019)
 
Integrated Conference
วันพุธ 14 สิงหาคม 2562 หัวข้อ "How to Conduct Meta-analysis" and "Auto blood transfusions... (Date: 14/08/2019)