(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
CARE Lab 2019 (รอบที่ 2)
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม CARE Lab 2019 (รอบที่ 2) วันที่ 26 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาค... (Date: 26/10/2019 to 31/10/2019)
 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดงาน "ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ ๑๖" ในหัวข้อ "ทิศทางอุดมศึกษาในประเทศไทย หล... (Date: 14/11/2019)
 
Interhospital Vascular Conference
สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศ... (Date: 26/11/2019)
 
Advanced Healthcare Accreditation Survey
การเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (AHA) วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00-16:30 น. ณ จุดปฎิบัติ... (Date: 03/12/2019)
 
Interhospital Urology Conference
โดย สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ ห... (Date: 22/11/2019)
 
การซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต
สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัด "การซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตบ... (Date: 18/11/2019)
 
8th Rama OPCAB Meeting
on Beating Heart Model Basics, Innovation, and Advancement CABG  (Date: )
 
he 1st Nagoya-Ramathibodi-Siriraj Endoscopic Workshop
สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม ภาควิชาศัลยศาสตร์ (Date: )
 
การเยี่ยมชมห้องผ่าตัดศัลยกรรม
การเยี่ยมชมห้องผ่าตัดศัลยกรรม ของคณะนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 2 ณ ห้องผ่าตัดศัลยกรรม อาคาร 1 ชั้น 3 ในวันที่... (Date: )
 
Mock Survey (Advanced HA)
ขอต้อนรับ การเยี่ยม Mock Survey (Advanced HA) โดยทีมผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ห... (Date: )
 
12th Medication Error knowledge management
โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 12 รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 12:00-15:30 น. ณ... (Date: )
 
Special Techniques in Breast & Endocrine Surgery 2019
โดย สาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ในวันที่ 24-25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและ... (Date: )

Pages