(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดอบรม ATLS Student Course with Trauma S... (Date: 17/03/2021 to 19/03/2021)
 
Pediatric interhosp
กิจกรรม "Pediatric interhosp ประจำปี 2564 ในพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อา... (Date: )
 
กิจกรรม "งานมหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 08:00-16:00 น. ณ ห้... (Date: )
 
ระบบการจัดการเรียนการสอน MUx
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อบรมการเตรียมบทเรียนในระบบ MUx ผ่าน Webinar (Date: )
 
 การเยี่ยมสถาบันสมทบและศิษย์เก่า ระหว่าง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา กับ สาขาวิชาศัลยศาส... (Date: )
 
 สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไป   ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี... (Date: )
 
ภาควิชาศัลยศาสตร์มอบของขวัญปีใหม่
ผศ.นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร เป็นตัวแทนภาควิชา มอบของขวัญปีใหม่ (Date: )
 
CARE Lab 2020 (รอบที่ 2)
กิจกรรม CARE Lab 2020 (รอบที่ 2)วันที่ 8  ธันวาคม 2563 ณ อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (AN 1-301)ชั้น 3 ภาควิช... (Date: )
 
กิจกรรมวิชาการ "Urology Interhospital Conference" ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง810A  ชั้น... (Date: )
 
กิจกรรมวิชาการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี " Valve replacement and repair " ใ... (Date: )
 
ประชุม Interhospital conference Vascular
ประชุม Interhospital conference Vascular วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ  หองประชุมทานผูหญิงวิระยาชวกุล (Date: )
 
งานวิชาการ "Ramathibodi Surgical Conference" (Date: )