(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
งาน Basic VATS
งาน Basic VATS  วันที่ 25 ตุลาคม 2564   อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี... (Date: 25/10/2021)
 
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 18
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 18 “ย้อนอดีตแพทย์ไทยคนแรก เรียนจบจากอังกฤษ ในสมัยรัชกาลที่ 5” : องค์ปาฐก ศาสต... (Date: 19/11/2021)
 
Research Intro 2021
Introduction to Surgical Research ในวันจันทร์ที่ 25 ถึงวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องคอมพิวเตอร์... (Date: 25/10/2021 to 29/10/2021)
 
Internal Audit
การเยี่ยมสำรวจภายใน วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเปรม บุรี ชั้น 5 อ... (Date: )
 
CVT  Boot Camp
งาน CVT Boot Camp วันที่ 2-3 ตุลาคม 2564   อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ณ... (Date: )
 
retire
งานเลี้ยงเกษียณอายุ รศ.นพ.เจริญ  ลีนานุพันธ์ ในวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล... (Date: )
 
มุฑิตาจิต 1/9/64
มุฑิตาจิต ภาควิชาศัลยศาสตร์  2564 ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 อาค... (Date: )
 
orientation 30/06/2564
งานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00... (Date: )
 
งานปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ 2563
งานปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2563 เ... (Date: )
 
estimate WFME  8/06/2564
ตรวจประเมินหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 (Date: )
 
estimate WFME  ped 02/06/2021
ตรวจประเมินหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 (Date: 02/06/2021)
 
Vascular anastomosis workshop
Vascular anastomosis workshop ห้อง Skill lab วันที่ 30 เมษายน 2564 (Date: )