(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Handsewn Intestinal Anastomosis  Workshop
สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "Handsewn Intestinal Anastomosis Workshop" เวลา 08:00-12.00 น. (Date: 26/11/2022)
 
Interhospital Vascular Conference
สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศ... (Date: 24/11/2022)
 
สัมมนาภาควิชาศัลยศาสตร์
งานสัมมนาภาควิชาศัลยศาสตร์ "Non technical skill & NTS rama team"  วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 (Date: 20/08/2022 to 21/08/2022)
 
Cardiothoracic and Vascular Workshop
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันเสาร์ที่ 5 พศษจิกายน 2565 เวลา 08:00-16:30 น. (Date: 05/11/2022)
 
Wai Kru ceremony
พิธีไหว้ครูภาควิชาศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ของ Resident และ Fellow (Date: 19/10/2022)
 
Pectus Deformity Workshop
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 08:45-11:30 น. ห้องสอนแสดงกัลยาณกิติ์ กิติยากร ชั้น 4 อาคาร 1 (Date: 06/10/2022)
 
Introduction to Surgical research
วันจันทร์ที่ 3-วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00:00-12:00 น. ห้องคอมพิวเตอร์ 317 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการร... (Date: 03/10/2022 to 07/10/2022)
 
Workplace Based Assessment
โดย รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 07:45-08:45 น. ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น... (Date: 14/09/2022)
 
Internal
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งภาควิชาศัลยศาสตร์ รับการเยี่ยมสำรวจภายใน ในวันอังคารที่ 13 กันยายน... (Date: 13/09/2022)
 
Non technical skill & NTS rama team
งานสัมมนาภาควิชาศัลยศาสตร์ "Non technical skill & NTS rama team"  วันที่ 10-11 กันยายน 2565 (Date: 10/09/2022 to 11/09/2022)
 
Care lab 2022
 วันที่ 2, 5-8 กันยายน 2565 ณ อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (AN 1-301) ชั้น 3 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศา... (Date: 08/09/2022)
 
Medication Error2
โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 13 รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565  เวลา 1... (Date: 13/09/2022)