(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
congratulations
ขอแสดงความยินดีกับ  รศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์  (Date: )
 
 (Surgical Quality)
โครงการมหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์  (Surgical Quality) ครั้งที่ 12   หัวข้อ "Innovation to commercializa... (Date: 18/04/2023)
 
Sonkran
กิจกรรมรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ประจำปี พศ. 2566 ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวในเทศ... (Date: 11/04/2023)
 
Insight  urology
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พศ. 2566 ครั้งที่ 34 (Date: 12/04/2023)
 
นักเรียนมัธยมตอนปลาย และคณะกรรมการนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมห้องสอนแสดงกัลยาณกิติ์ กิติยากร อาคาร 1 ชั้น... (Date: 03/04/2023)
 
Chief's Conference 2022
"Chief's conference" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิ... (Date: )
 
gift66
มอบของที่ระลึกให้กับคณะแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มาศึกษาดูงานหลักสูตรศัลยศาสตร์ ในโครงการฝึกอบรมเทค... (Date: )
 
MOU_Plastic_ and _Yanhee 2023
พิธีลงนาม ข้อตกลง MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเซียล ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณ... (Date: 22/02/2023)
 
Ramathibodi Surgical  Endoscopy Workshop 2023
Ramathibodi Surgical  Endoscopy Workshop 2023 15-17 February 2023   (Date: 15/02/2023 to 17/02/2023)
 
Royal Beauty
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ภาควิชาศัลยศาสตร์ โดย รศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ และ รศ.... (Date: )
 
คณะแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ยินดีต้อนรับ คณะแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2566 ณ ภาค... (Date: 07/02/2023 to 17/03/2023)
 
สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช: 2566
สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช: 2566 (Date: )