(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
gift66
มอบของที่ระลึกให้กับคณะแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มาศึกษาดูงานหลักสูตรศัลยศาสตร์ ในโครงการฝึกอบรมเทค... (Date: )
 
MOU_Plastic_ and _Yanhee 2023
พิธีลงนาม ข้อตกลง MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเซียล ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณ... (Date: 22/02/2023)
 
Ramathibodi Surgical  Endoscopy Workshop 2023
Ramathibodi Surgical  Endoscopy Workshop 2023 15-17 February 2023   (Date: 15/02/2023 to 17/02/2023)
 
Royal Beauty
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ภาควิชาศัลยศาสตร์ โดย รศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ และ รศ.... (Date: )
 
คณะแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ยินดีต้อนรับ คณะแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2566 ณ ภาค... (Date: 07/02/2023 to 17/03/2023)
 
สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช: 2566
สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช: 2566 (Date: )
 
Colorado-Rama HPB
Pancreatic cancer and IPMN: Prof.Richard Schulick Dec, 27th 2022, 08:00am (Date: 27/12/2022)
 
Buddhist Holy Day
ทำบุุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่  2566  วันพุธดีที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08:30-16:00 น. ณ บริเวณถนนหน้าหอพ... (Date: 28/12/2022)
 
Prem 19
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 19 “Being a good surgeon”วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 08:30-16:00... (Date: 22/12/2022)
 
งานมุฑิตาจิตอาจารย์อาวุโส ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิจิตร บุณยะโหตระ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ว... (Date: 15/12/2022)
 
iso
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมฯ “เพื่อประเมินความพร้อมก่อนการเข้ารับการรับรองการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 900... (Date: 09/12/2022)
 
Don't be a good surgeon,be a great surgeon
สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ เวชบำบัดฉุกเฉินและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาศัลยศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา... (Date: 26/11/2022)