(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Anastomosis workshop
ณ โรงแรม Marriott Maquis Bangkok วันที่ 11 ธันวาคม 2566 (Date: )
 
Basic VATS for Lung surgery  13th Ramathibodi Workshop
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 ณ ห้องฝึกทักษะทางคลีนิก (Skill lab) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโ... (Date: 11/12/2023 to 31/12/2023)
 
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00น   ณ.ห้องประชุมกัลยาณกิตติ์ อาคาร 1 ชั้น 4 (Date: )
 
Anastomosy workshop
Anastomosy workshop 5/12/2023 เวลา 08:00-12:00 น. ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก (Skill lab) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฎิบัติกา... (Date: 05/12/2023 to 15/12/2023)
 
Cloaca weeky  วันที่ 27-29 พย.2566
Lecture Hall 624 Administrative Building Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital  27-29 November 2023 (Date: )
 
การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Recertification ISO 9001:2015) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ห้องประชุมภาควิชาศัลยศ... (Date: )
 
Prem63_1
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี... (Date: )
 
Are we treating VUR effectively
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00-11:00 น. ห้อง 910 A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพ... (Date: )
 
RASP 2023
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 (Date: )
 
UEG 2023
วันที่ 14-17 ตุลาคม 2023 (Date: )
 
Interhospital conference 2566
วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 (Date: )