(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
งานมุฑิตาจิตอาจารย์อาวุโส ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิจิตร บุณยะโหตระ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ว... (Date: 15/12/2022)
 
iso
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมฯ “เพื่อประเมินความพร้อมก่อนการเข้ารับการรับรองการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 900... (Date: 09/12/2022)
 
Don't be a good surgeon,be a great surgeon
สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ เวชบำบัดฉุกเฉินและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาศัลยศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา... (Date: 26/11/2022)
 
Handsewn Intestinal Anastomosis  Workshop
สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "Handsewn Intestinal Anastomosis Workshop" เวลา 08:00-12.00 น. (Date: 26/11/2022)
 
Interhospital Vascular Conference
สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศ... (Date: 24/11/2022)
 
สัมมนาภาควิชาศัลยศาสตร์
งานสัมมนาภาควิชาศัลยศาสตร์ "Non technical skill & NTS rama team"  วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 (Date: 20/08/2022 to 21/08/2022)
 
Cardiothoracic and Vascular Workshop
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันเสาร์ที่ 5 พศษจิกายน 2565 เวลา 08:00-16:30 น. (Date: 05/11/2022)
 
Wai Kru ceremony
พิธีไหว้ครูภาควิชาศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ของ Resident และ Fellow (Date: 19/10/2022)
 
Pectus Deformity Workshop
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 08:45-11:30 น. ห้องสอนแสดงกัลยาณกิติ์ กิติยากร ชั้น 4 อาคาร 1 (Date: 06/10/2022)
 
Introduction to Surgical research
วันจันทร์ที่ 3-วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00:00-12:00 น. ห้องคอมพิวเตอร์ 317 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการร... (Date: 03/10/2022 to 07/10/2022)
 
Workplace Based Assessment
โดย รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 07:45-08:45 น. ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น... (Date: 14/09/2022)
 
Internal
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งภาควิชาศัลยศาสตร์ รับการเยี่ยมสำรวจภายใน ในวันอังคารที่ 13 กันยายน... (Date: 13/09/2022)