(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Endoscopy Workshop 2022
"Ramathibodi Surgical Endoscopy Workshop 2022" (Lecture and Hands-on) 26th & 28th January 2022... (Date: 28/01/2022)
 
Handsewn Intestinal Anastomosis Workshop
งาน Handsewn Intestinal Anastomosis Workshop วันที่ 23 มกราคม 2565   อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ... (Date: 23/01/2022)
 
2ND ATELIER EN BLALOCK - TAUSSIG THOMAS (BTT) SHUNT
"2ND ATELIER EN BLALOCK - TAUSSIG THOMAS (BTT) SHUNT" 8 January 2022  Workshop room 3rd Floor Medica... (Date: 08/01/2022)
 
happy new year 2022
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาศัลยศาสตร์  ร่วมมอบของสวัสดีปีใหม่ให้กับหน่วยงานของภาควิชาศัลยศาสตร์ และผู้ร่วมงา... (Date: )
 
New Year 2565
การทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ทางคณะฯ โดย กก.ศว. เวลา 07.29 น.พิ... (Date: )
 
งาน Basic VATS
งาน Basic VATS  วันที่ 25 ตุลาคม 2564   อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี... (Date: 25/10/2021)
 
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 18
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 18 “ย้อนอดีตแพทย์ไทยคนแรก เรียนจบจากอังกฤษ ในสมัยรัชกาลที่ 5” : องค์ปาฐก ศาสต... (Date: 19/11/2021)
 
Research Intro 2021
Introduction to Surgical Research ในวันจันทร์ที่ 25 ถึงวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องคอมพิวเตอร์... (Date: 25/10/2021 to 29/10/2021)
 
Internal Audit
การเยี่ยมสำรวจภายใน วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเปรม บุรี ชั้น 5 อ... (Date: )
 
CVT  Boot Camp
งาน CVT Boot Camp วันที่ 2-3 ตุลาคม 2564   อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ณ... (Date: )
 
retire
งานเลี้ยงเกษียณอายุ รศ.นพ.เจริญ  ลีนานุพันธ์ ในวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล... (Date: )
 
มุฑิตาจิต 1/9/64
มุฑิตาจิต ภาควิชาศัลยศาสตร์  2564 ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 อาค... (Date: )