(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Workplace Based Assessment
โดย รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 07:45-08:45 น. ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น... (Date: 14/09/2022)
 
Internal
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งภาควิชาศัลยศาสตร์ รับการเยี่ยมสำรวจภายใน ในวันอังคารที่ 13 กันยายน... (Date: 13/09/2022)
 
Non technical skill & NTS rama team
งานสัมมนาภาควิชาศัลยศาสตร์ "Non technical skill & NTS rama team"  วันที่ 10-11 กันยายน 2565 (Date: 10/09/2022 to 11/09/2022)
 
Care lab 2022
 วันที่ 2, 5-8 กันยายน 2565 ณ อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (AN 1-301) ชั้น 3 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศา... (Date: 08/09/2022)
 
Medication Error2
โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 13 รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565  เวลา 1... (Date: 13/09/2022)
 
Non technical skill & NTS rama team
งานสัมมนาภาควิชาศัลยศาสตร์ "Non technical skill & NTS rama team"  วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 (Date: 20/08/2022 to 21/08/2022)
 
CLT Internal survey
ทีมนำทางคลินิกศัลยศาสตร์ รับการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal survey) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 (Date: 04/08/2022)
 
งานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สิระ บุณยะรัตเวช
งานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สิระ บุณยะรัตเวช เนื่องในโอกาสอายุครบ 90 ปี ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 256... (Date: 02/05/2022)
 
Advanced Trauma Life Support for Doctors (ATLS)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับแพทย์ (Advanced Trauma Life Support for Doctors) ระหว่าง... (Date: 18/04/2022 to 20/04/2022)
 
งานมหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์
กิจกรรม "งานมหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565" (11th Surgical Quality Conference) ในวันพฤหั... (Date: 28/04/2022)
 
songkran65
กิจกรรมรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ประจำปี พศ.2565 (Date: 12/04/2022)
 
 (Venous Thromboembolism Prophylaxis : VTE)
 สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยะ ภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมรับการตรวจเยื่ยมเพื่อให้ก... (Date: 29/03/2022)