(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
UEG 2023
วันที่ 14-17 ตุลาคม 2023 (Date: )
 
Interhospital conference 2566
วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 (Date: )
 
ELSA
5-7 ตุลาคม 2023 (Date: )
 
ESSO42
วันที่ 25-27 ตุลาคม 2023 (Date: )
 
โปรแกรม E-doc
การอบรมโปรแกรม E- doc เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร (WI) ของภาควิชา ในวันที่ 13 กันยายน 2566 (Date: )
 
carelab
วันที่ 11-15 กันยายน  2566 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (AN1-301) อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 1 ชั้น... (Date: )
 
mederror
"โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา" วันอังคารที่  5 กันยายน พศ.2566 เวลา 12:00-15:30 น.ม... (Date: )
 
5SE
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ให้เกียรติเปิดหอผู้ป่วย (5SE)ชั้น 5 อาคาร 1 โดยมีอาจารย์แพทย์ และพยาบาลจากหอผู้ป่วยต่... (Date: )
 
ไหว้ครู
ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูของแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Date: )
 
HAWK2023
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 10:00-12:00 น ณ ห้อง Skill Lab (Date: )
 
Evolutive trends in immediate breast reconstruction
by Rossella Elia, MD., PhD. on Tuesday 29th August 2023; 08:00-09:00 am (Date: )