(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
12th Medication Error knowledge management
โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 12 รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 12:00-15:30 น. ณ... (Date: )
 
Special Techniques in Breast & Endocrine Surgery 2019
โดย สาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ในวันที่ 24-25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและ... (Date: )
 
Workshop and conference on Sutureless Valve
Monday 16th September, 2019 ห้อง 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร กับ ห้องผ่าตัด 5 ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ (Date: 16/09/2019)
 
Integrated Conference
ประจำวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 หัวช้อ Surgical Site Infection (SSI) และ การล้างมือก่อนผ่าตัดด้วย Alcohol-based hand... (Date: 11/09/2019)
 
Live & Learn  Minimally Invasive Valve Surgery
โดยสาขาศัลยศาสตร์หัวใจ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ในวันที่ 5-6 กันยายน 2562 เวลา 09:00-15:30 น. ณ ห้องกัลยาณกิติ์ กิติย... (Date: 05/09/2019 to 06/09/2019)
 
WFME
ตามเกณฑ์ WFME โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ  ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 12:30-16:30 น.... (Date: 04/09/2019)
 
Integrated Conference
วันพุธ 14 สิงหาคม 2562 หัวข้อ "How to Conduct Meta-analysis" and "Auto blood transfusions... (Date: 14/08/2019)
 
Internal Survey
การเยี่ยมสำรวจภายใน วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 9:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมเปรม บุรี ชั้น 5... (Date: 02/09/2019)
 
Phalloplasty
โดย นพ.สุกิจ วรธำรง ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลยันฮี วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562  เวลา 15:00-16:00 น. ห้องประช... (Date: 20/08/2019)
 
Surgical skill workshop for Vascular & Transplant Surgery 2019
สาขาวิชาหลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00–16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ AN2301 ชั้... (Date: 28/08/2019)
 
Surgical anatomy of anorectal region
Wednesday 28th August 2019 08.00-09.00 am @ 810B conference room 8th floor, Medical Learning Resource... (Date: 28/08/2019)
 
 กิจกรรมไหว้ครูภาควิชาศัลยศาสตร์ ประจำปี พศ.2562
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30 น. ณ ห้อง 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล... (Date: 21/08/2019)