(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
How to manage Mass Casualty and Major Incident
By : Associate Professor Amir Khorram-Manesh วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้อง 624 ชั้น 2 อาค... (Date: 16/08/2019)
 
12th Medication Error knowledge management
โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 12 รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12:00-15:30... (Date: 24/09/2019)
 
 โครงการอบรมการเขียน Clinical Tracer
โครงการอบรมการเขียน Clinical Tracer รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8:20-14:15 น. (Date: 02/09/2019)
 
โดย คุณพิมพาภัทร์ ศิริอริยเศวต และทีมการศึกษา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ในงานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (Date: 13/07/2019 to 16/07/2019)
 
Stone Institute Couse
โดย สาขาวิชาสาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2562 (Date: 03/08/2019 to 05/08/2019)
 
High Fidelity 3D Scanner for Medical Applications
เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล รับมอบเครื่องสแกนสามมิติทางการแพทย์ (Date: 30/08/2019)
 
การอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่องอุบัติเหตุทางมือ
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล จัดการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง"อุบัติเหตุทางมือ" ครั้งที่ 38 ใ... (Date: )
 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ได้จัดกิจกรรมถ่ายรูปหมู่อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2560 เม... (Date: )
 
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเปิดหอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก 9NE (Date: )
 
 ปัจฉิมนิเทศ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม เวล... (Date: )