งานประชุม CLT งานเลี้ยง เกษียนอายุ

งานประชุม CLT และ งานเลี้ยง เกษียนอายุ
 
     ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดงานประชุม CLT และ งานเลี้ยง "เกษียนอายุ"  คุณอารีย์ บุญบวรรัตนกุล และ คุณเพียรจิตต์ ภูมิสิริกุล  โดยมีหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเปรม บุรี ชั้น 5 อาคาร 1