(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Basic enneagram
วันที่ 27-28 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมท่นผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 ศูบย์การแพทย์สิริกิดิ์ (Date: 27/01/2024 to 28/01/2024)
 
RIRS2024
RIRS2024 วันที่ 11-12 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ (Date: )
 
happy_new_year4
วันที่ 27 ธันวายน 2566  เวลา 07.30-09.00 น.  ณ บริเวณถนน หน้าหอพักนักศึกษาแพทย์  (Date: )
 
happy new year
มอบกระเช้าของ วันที่ 25 ธันวาคม 2566 (Date: )
 
Anastomosis workshop
ณ โรงแรม Marriott Maquis Bangkok วันที่ 11 ธันวาคม 2566 (Date: )
 
Basic VATS for Lung surgery  13th Ramathibodi Workshop
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 ณ ห้องฝึกทักษะทางคลีนิก (Skill lab) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโ... (Date: 11/12/2023 to 31/12/2023)
 
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00น   ณ.ห้องประชุมกัลยาณกิตติ์ อาคาร 1 ชั้น 4 (Date: )
 
Anastomosy workshop
Anastomosy workshop 5/12/2023 เวลา 08:00-12:00 น. ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก (Skill lab) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฎิบัติกา... (Date: 05/12/2023 to 15/12/2023)
 
Cloaca weeky  วันที่ 27-29 พย.2566
Lecture Hall 624 Administrative Building Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital  27-29 November 2023 (Date: )
 
การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Recertification ISO 9001:2015) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ห้องประชุมภาควิชาศัลยศ... (Date: )
 
Prem63_1
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี... (Date: )