You are here

 
เครื่อง High Flow สำคัญกับผู้ป่วยอย่างไร

โดย อ. พญ.ณัฏฐากร พงศ์เศรษฐ์กุล ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
วัคซีนโควิด-19 ทางรอดหรือทางเลือก

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทย...

 
โควิด-19 ทำให้อวัยวะเพศหดสั้นลงจริงหรือไม่

โดย รศ. นพ.เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
อ้วน ปัญหา ระดับโลก วันอ้วนโลก 4 มีนาคม

โดย ผศ. พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบ...

 
น้ำในหูไม่เท่ากันต่างกับโรคบ้านหมุนยังไง

โดย อ. พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
 
มีไขมันในเลือดแล้วดีหรือไม่ดียังไง

โดย ผศ. พญ.แสงศุลี ธรรมไกรสร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
วิธีรับมือความเครียด ในช่วงโควิด-19 ระบาด

โดย อ. นพ.จาตุรงค์ ศิริเฑียรทอง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล

 
5 เรื่องต้องรู้ ! ก่อนให้ลูกฉีดไฟเซอร์

โดย ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาว...

 
ชุดตรวจ ATK ยี่ห้อไหนบ้างที่ตรวจโอมิครอนได้

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทย...

 
หมูเป็นโรค หลุดมาจำหน่ายให้ประชาชนกิน ! อันตรายหรือไม่ ?

โดย อ. พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิ...

 
ริดสีดวง ภัยซ่อนเร้น รีบรักษา อย่าทน!

โดย ผศ.​ นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรม ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพ...

 
นอกจากวัคซีนโควิด-19 แล้ว ผู้สูงอายุควรฉีดวัคซีนอะไรเพิ่มอีก

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทย...

Pages